marka tescil belgesi

Globalleşen bir Marka : Lojistik

En genel tanımıyla lojistik, mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür. İş akışı karmaşıklaşan bir firmada tedarikçiye outsource etmek için tüm gereksinimler bu tanımla yapılmaktadır. 1940’larda bir sektör olarak telafuz edilmeye başlayan lojistik, teknolojinin de ivme kazandırmasıyla Dünya’nın globalleşmesindeki en önemli argümanlardan biri olmuştur. Lojistik firmaları için artık ülke sınırları kalkmış tüm Dünya tek bir ülke halini almıştır.

 

Globalleşen Dünya ve ekonominin en önemli oyuncularından biri olan lojistik sektörü kendisine duyulan güvenle gelişirken bu güvenin arkasında durmakta ve güvenin sembolü olan marka tescili ile itibar ve imajını koruma altına almaktadır. Lojistik firmalarının Türkiye’deki marka başvuruları 2006 senesinde bir önceki seneye göre %100 lük bir artış göstermiştir.

 

Bununla birlikte sektöründe önemli bir yer edinmiş, mesafe kat etmiş birçok lojistik firmaları, markalaşma adına ciddi yatırımlar yaptıkları halde marka tescili için başvuruda bulunmamışlardır. Yılarca emek verilen, yatırım yapılan, tanıtımı adına harcamalarda bulunulan lojistik firmasının ismi henüz tescilli olmadığından kötü niyetli başvurulara açık durmaktadır. Bu bağlamda birçok lojistik firmanın itibarı tehlike ile karşı karşıyadır. Türk patent ofisine yapılan marka tescil başvurusunda ilk talep eden alır esastır. -Tanınmış markalar bu bahse girmemektedir.- Firma tarafından yapılacak bir tescil başvurusu firmanın itibarını ve emek vererek oluşturulan marka değerini hukuk çerçevesinde koruma altına alacaktır.

 

Marka üreticinin, müşterisine verdiği bir söz iken tüketicinin kafasında da kendisine bu hizmeti verene bir sadakat ifadesidir. Marka bir kelime, bir kavram, ticari bir emtiadan ziyade üretici (hizmet sağlayan)-müşteri arasında bir etkileşimdir. Her lojistik firması bu etkileşimi sağlamak zorundadır. Lojistik firmaları genel olarak kurumsal müşterilere hizmet verdiğinde bu etkileşimin güçlü olması sektördeki rekabetin esas unsuru olarak ön plana çıkmaktadır.

 

Faaliyetleri ile ülke sınırlarını ortadan kaldıran lojistik sektörü marka tescilinde bu sınırlara takılmaktadır. Marka başvurusu yerel olarak yapıldığında, sadece başvuru yapıldığı ülkede koruma sağlamakta, faaliyet gösterilen diğer ülkelerde marka tescili yapılmadığından markanın o ülkedeki ticari değeri açısından büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıyı aşmanın en temel yolu madrit anlaşması çerçevesinde bu anlaşmaya üye ülkelerde toplu başvuru imkanı ile marka tescil koruması talep edilmesidir. Yurt dışında faaliyet gösteren tüm lojistik firmalarının yerel başvurunun akabinde yurtdışı marka tescil başvuruları yapmaları bir zaruriyet haline almıştır.

 

Türk lojistik firmaların uluslar arası arenada her geçen gün artırdıkları paylarının, markalarına katma değer olarak eklendiğini hesap ederek bu değeri kaybetmeme ve itibar kaybına yol açmama adına yurtiçi ve yurdışı marka tescil başvurularını yaptırmaları firmanın ticari değerine değer katacaktır.

 

Lider Fikri Mülkiyet itibarınızı hakkınızın tesisini gerçekleştirerek korunmasını sağlamaktadır. Sizinle birlikte sizin adınıza düşünerek en doğru seçimlerinizi yapmanızda ve katma değer getiren yeniliklerinizi, buluşlarınızın, markalarınızın ve tasarımlarınızın yurtiçi ve yurtdışında koruma altına alınmasında size hizmet vermek bizim işimizin kısaca tarifidir.

 

Şahin SAMUR

Marka&Patent Vekili

info@liderpatent.com.tr

Ultralojistik Sektör Dergisi- 2007

|