marka tescil belgesi

Marka Tescili

Marka; üretici ile tüketici arasında, tüketicinin bilinçaltında, karşılıklı atılan imzalarla oluşturulan bir sadakat sözleşmesi, üreticinin sözüdür. Marka Tescili; sadakat sözleşmesinin üretici ve tüketici lehine kanunlar ile korunmasının adıdır. Marka Tescili ile üretici; tüketiciye verdiği sözün arkasında durduğunu resmileştirirken, Marka sadakat sözleşmesinin sürekliliğinide korumuş olur. Üretici, Marka Tescili ile aslında kendi ticari geleceğinin kaderini başka firmalara/şahıslara terketmemektedir. Çok büyük yatırımlar ile kurulan bir firma Marka Tescilinin başka birisinin elinde bulundurması ile ticari hayatına son verebiliyor. Firma kurulurken mutlaka Marka Tescil araştırılması yapılmasının bir zaruret olduğu aşikardır.

Marka Tescil Başvuru Neden Gereklidir?


Öncelikle kendi ticari geleceğinizi korumak, başkaları tarafından kullanılmasını önleme adına Marka Tescili yapılması zaruridir.  
2011 itibari ile Gümrük Birliği çerçevesinde tüm ithalat ve ihracat konusu olan ürünlerde Marka Tescili zorunluluktur.
Tüketicinin zihninde güven duyulan bir firma olmak için öncelikle Marka Tescili ile bu güveni kazanma adına ilk adım atılmalıdır.
Gıda, ilaç, asansör sektörlerinde bağlı bulunulan bakanlık üretim izni için mutlaka Marka Tescil Belgesinin ibrazını şart koşmaktadır.
Özetle Marka Tescili: Rekabetin artık fiyat düşürerek ayakta kalmada sınırlara geldiği ticari ortamda size ayaklarınızın sağlam basabileceği bir alan oluşturacak, rekabette bir adıma öne geçmenize tetikleyici unsur olacaktır.


Marka Tescili Nasıl Alınır?


-    Marka Tescil Başvurusundan önce mutlaka Markanın Tescil edilebilirlik analizine yönelik marka araştırılması yapılır.
-    Marka Tescil Başvurusuna uygun olan markanın, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra başvuru dosyası hazırlanarak Türk Patent Enstitüsüne online olarak başvurusu yapılır.
-    Marka Tescil Başvuru tarihinden itibaren başlayan yasal korumanın Marka Tescil Belgesi ile sonuçlanan süreci takriben 10-14 ay arasındadır.

Marka Tescil Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?


-    Başvuru sahibi şirket ise İmza Sirküleri ve vergi levhası
-    Başvuru sahibi şahıs ise Nüfus cüzdan fotokopisinin LiderPatent fax/mail gönderilmesi
-    Bahsedilen evraklara göre hazırlanan vekâlet (noter tasdiki gerektirmez) ve sözleşmenin imzalanmas

|