marka tescil belgesi

Marka Yurtdışı

Marka Tescil başvurularından doğan haklar sadece tescil edildiği ülkede lokal olarak hüküm ifade etmektedir.

Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarım Başvurularından doğan haklar sadece tescil edildiği ülkede lokal olarak hüküm ifade etmektedir. Bu bahisle, bir ülkede tescil edilmemiş olan marka, patent veya tasarıma taklit edilmesi durunda hak talep etmek mümkün olamamaktadır.

Yurtdışında sınai hakların tescili genel olarak anlaşmalar çerçevesinde “Toplu Tescil” ve/veya “Ülkesel Tescil” olarak yapılabilmektedir. Ülkesel Tescil, koruma talep edilen ülkelerde münferit olarak başvuru yapma esasına dayanmaktadır. Toplu Tescil sisteminde ise çok sayıda ülkede koruma elde edebilmek için ortak tescil başvurusu yapılmaktadır.

Madrit Protokolu

Madrid Protokolü yoluyla markaların uluslar arası tescili sağlanabilmekte olup, bu protokolün temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde, yani orijin ülkede, bir marka başvurusu yapılmış olmalı/ marka tescil edilmiş olmalıdır.
  2. Madrid Protokolüne üye ülke/ülkeler tarafından başvurusu yapılan markaya verilen red kararı sadece ilgili ülkeyi bağlamakta, diğer ülkelerde markanın tescil edilebilirliği üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır.
  3.  Eğer Madrid Protokolüne üye ülkelerden birinde marka tescili başvurusuna red kararı verilirse, ilgili ülkede red kararına itiraz dilekçesi yazılarak red kararından geri dönülmesi sağlanabilmektedir.
    Madrid Protokolüne üye ülkelerin listesi Eylül 2008 itibarıyla üye ülkeler aşağıda verilmiştir. Protokole yeni katılabilecek ülkelere göre liste revize edilmektedir.

 

Antigua ve Barbuda

Gürcistan

Norveç

Arnavutluk

Yunanistan

Oman Sultanlığı

Hollanda Antilleri

Hırvatistan

Polanya

Avusturya

Macaristan

Portekiz

Avustralya

İrlanda

Romanya

Azerbeycan

İzlanda

Sırbistan

Bahreyn

İran

Rusya Federasyonu

Benelüx (belçika,Lüksemburg,hollanda

İtalya

İsveç

Bulgaristan

Japonya

Singapore

Butan

Kenya

Slovenya

Botsvana

Kırgısiztan

Slovakya

Belarus

Kore Cumhuriyeti

Sierra Leone

İsviçre

Demokratik Kore Cum.

San Marino

Çin

Liechtenstein

Suriye

Küba

Lesotho

Swaziland

Kıbrıs

Litvanya

Türkmenistan

Çek Cumhuriyeti

Letonya

Ukrayna

Almanya

Fas

Amerika

Danimarka

Monaco

Özbekistan

Ermenistan

Moldava

Vietnam

Estonya

Karadağ

Zambia

Avrupa Topluluğu

Madagaskar

 

İspanya

Makodenya

 

Finlandiya

Moğolistan

 

Fransa

Mozambik

 

İngiltere

Nambia

 

 

TOPLULUK MARKASI

Avrupa Birliğine (AB) üye olan ülkelerde marka tescili Topluluk Markası (Community Trademark) müracaatı yoluyla sağlanmaktadır.

Topluluk Marka tescilinin temel özellikleri;

Topluluk Markası tescil edildiğinde, üye tüm ülkelerde tescil hakkı sağlanır. Bununla birlikte, bir Topluluk Markası başvurusu, üye ülkelerden herhangi birinde red edilirse diğer tüm üye ülkelerde de red edilmektedir.

Topluluk Markasına ilişkin tescil maliyetleri, genel itibari ile; AB ülkelerinin birinde ikamet eden ve danışmanlık veren vekil ücreti ve Topluluk Markası işlemlerini yürüten resmi kurumun ücretleri olmak üzere iki kalemden oluşmaktadır

Topluluk Markası, AB’ye üye olan aşağıdaki ülkelerde geçerlidir:

Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İtalya, İspanya, İsveç, İngiltere, Kıbrıs Rum Kesimi, Lüksemburg, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Portekiz, Romanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.

BİREYSEL MÜRACAATLAR

Marka tescilinin özellikle bir yada birkaç ülke ile sınırlı olması arzu edildiğinde bireysel olarak marka müracaatı yapmak maliyet avantajı bakımından tercih edilebilir bir çözüm olabilmektedir.

Bireysel marka müracaatı temel olarak, ilgili ülkedeki vekil vasıtası ile yapılarak markanın tescil edilerek korumanın sağlanması esasına dayanmaktadır.

|