marka tescil belgesi

Patent Araştırma ve Yorumu

Patent başvuru yapacak firmanın, geliştirdiği veya geliştirmeyi planladığını ürünün buluş niteliği taşıyan yönleriyle daha önce bir patent çalışmasına konu olduğunu/olmadığını tespit etmesi, firmaya hem zaman hemde strateji kazandıracaktır.

Bahsedilen tespitin yapılmasını sağlayan patent araştırması  bu yönü ile çok önemli bir sınaî mülkiyet enstrümanıdır.

Patent araştırması; Konu ve sınıf bazında patent araştırılmasının yapılması ve bulanan sonuçların yorumlanması sureti ile rapor hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

|